Skip to main content

Integració de sensors per a una nova metodologia d’emmotllament per ultrasons

[Read in English]

Actualment, ULTRASION és l’única empresa que comercialitza una màquina d’emmotllament de plàstics mitjançant ultrasons (USM). Aquesta tecnologia, tot i ser molt disruptiva i aportar beneficis respecte a les tecnologies convencionals, només ha pogut ser utilitzada en entorns de R+D degut a la falta de repetibilitat.

Principis bàsics del procés USM

ULTRASION està preparant la segona generació de màquines, enfocades a produccions industrials. En aquest context, la millora de la repetibilitat i facilitat d’ús de la màquina és un dels reptes per a garantir la correcta industrialització del nou model. La línia prioritària es la digitalització del procés de USM mitjançant:

  • La sensorització del procés amb nous sensors de pressió i temperatura integrats en posicions clau del motlle.
  • La realimentació de les dades obtingudes, de tal manera que el procés s’adapti en temps real a qualsevol variació inesperada de les magnituds crítiques.
  • L’aplicació d’algorismes d’intel·ligencia artificial, que es basaran en les dades dels sensors, els resultats desitjats, els resultats obtinguts en el passat, les propietats del material, la geometria del motlle, etc.

La conclusiò satisfactòria d’aquestes tasques permetrà a ULTRASION obtenir un procés USM més estable i reduir el temps d’experimentació necessari per testejar nous materials i noves geometries.


Dades generals

Projecte

Integració de sensors per a una nova metodologia d’emmotllament per ultrasons

Programa i convocatoria

Cupó d’Assessorament en la Implantació Indústria 4.0 – Convocatoria 2021